HORTENSIA KUKAT JA NUPPUJA LIITOS


Tämä ohje on osa Unelmien Puutarha CAL peittoprojektia. Lankamaailma tarjoaa peittoon myös valmiita lankapaketteja.

Varaa Hortensian kukkiin 2 väriä sekä liitokseen 1 väri. 


COPYRIGHT - Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Se on käytössäsi maksutta. Ohjetta ei saa muokata tai jakaa. Ilmaisen ohjeen jälleenmyynti kaikissa muodoissa (ohjeen kokonaisuus tai mikään yksittäinen osa) on kielletty. Valmiin tuotteen myyminen on kielletty, ellei tästä ole erikseen sovittu ohjeen suunnittelijan kanssa. Ohje on ladattavissa yksityiskäyttöön http://www.anceliga.fi ja ohjeen jakaminen muuta kautta on kielletty.

© 2018 Anne Vierimaa / Anceliga Design, all rights reserved


Käytetyt silmukat


Hortensian kukat


Tee ensimmäisen kierroksen silmukat aloituslenkkiin.

Krs 1

Sinapin keltainen

(3 kjs, 4 p) muodosta näistä ensimmäinen PC, (2 kjs, PC) toista 3 kertaa, 2 kjs. Sulje kerros ps:lla kerroksen 1. PC:iin. Katkaise ja päättele lanka. 

Krs 2

Harmaa

*(SSks (lasketaan myöhemmissä toistoissa ks:ksi), puolip, p, pp, 2 kjs, pp, p, puolip, ks) kjs-kaareen, ks PC:iin.* Toista 4 kertaa. Sulje kerros ps:lla kerroksen 1. ks:aan. Katkaise ja päättele lanka.

Pieniä Hortensiankukkia tarvitaan yhteensä6 kpl. Löydät kaaviomerkit ohjeen lopusta.


Hortensioiden kiinnittäminen:

Yhdistetään kaikki palat ensin kiinni toisiinsa Hortensioidenavulla.Aloitetaan työnkokoaminenkuvan oikean alalaidan Hortensia palasta

Peiton palojen kiinnitysjärjestyskuvaanon numeroitu ympyröiden sisään Hortensia palojen kiinnitysjärjestys.(Kuva löytyytämän ohjeen lopussa)


kiinnitysjärjestyskuvaan ja numeroita vastaava kukkapala löytyy nimettynä alla olevastakiinnitysohjeesta. 

Vinkki Työn kokoamisen helpottamiseksi voitnumeroida kukkapalat.  Aseta palat lattialle ohjeen lopussa olevan kuvan mukaisesti ja numeroi palat esim.kirjoittamalla numerot maalarinteippiin ja asettamalla ne kunkin numeroa vastaavan kukkapalan päälle. 1. Hortensia palan kiinnitys:


*Aseta Hortensiakäteesi nurjapuoli eteenpäin.

Virkkaa Hortensian2kjs-kaareen 2 ks. Aseta Daalia neliön kulma nurja puolivastakkainHortensian kanssa. Kts kuva. 


Tehdään 1.yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 1. kjs:n läpi sekä Hortensian pp:ään läpi, (koukku asetetaan Hortensian nurjaltapuolelta oikealle puolelle), ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p. 


Tehdään 2. yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 2. kjs:n läpi sekä Hortensia palanp:äänläpi, ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p. 


Tehdään 3. yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 3. kjs:n läpi sekä Hortensia palanpuolip:äänläpi, ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p. 


Tehdään 4. yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 4. kjs:n läpi sekä Hortensia palanks:nläpi, ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p. 


Tehdään 5.yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 5. kjs:nläpi sekä Hortensia palanks:n(joka on virkattu PC:n) läpi, ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman pp 


Tehdään 6. yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 6. kjs:n läpi sekä Hortensia palanks:n(joka on virkattu PC:n) läpi eli saman ks:n läpi mihin 5. yhdistämis-ks virkattiin), ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p.


Tehdään 7. yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 7. kjs:n läpi sekä Hortensia palanks:n läpi, ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p. 


Tehdään 8.yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 8. kjs:n läpi sekä Hortensia palan puolip:äänläpi, ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p.


Tehdään 9. yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 9. kjs:n läpi sekä Hortensia palanp:äänläpi, ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p. 


Tehdään 10. yhdistämis-ks:

Aseta koukku Daalia palan edestä kulman 10. kjs:n läpi sekä Hortensia palanpp:äänläpi, (koukku siis asetetaan pikku kukan nurjaltapuolelta oikealle puolelle), ota lanka koukulle,vedä molempien palojen läpi, ota lanka koukulle ja vedä koukulla olevien kahden silmukan läpi. 

Hy Daalia palan kulman p. 

2 kspikkukukan 2kjs-kaareen nurjaltapuolelta virkaten.


Siirrytään kukkapalaan nro 2 eli Unikko. 

Toista yhdistämis-ks:t kohdat 1-10 sekä 2 ks Hortensia palan 2kjs-kaareen nurjaltapuolelta virkaten.


Oikealta puolelta

Nurjalta puolelta


Siirrytään kukkapalaan nro 3 eli Vuokko. 

Toista yhdistämis-ks:t kohdat 1-10 sekä 2 ks Hortensia palan 2kjs-kaareen nurjaltapuolelta virkaten.


Siirrytään kukkapalaan nro 4 eli Orvokki. 

Sulje kerros ps:lla Hortensiaanvirkattuun 1. ks:aan. *

Nyt sinulla on 4 palaa kiinnitetty Hortensiaan. 

2. Hortensia palankiinnitys:

Toista*_* kiinnittäen kukkapalat järjestyksessä

Nro 2. Unikko

Nro 5. Pioni

Nro 6. Lilja

Nro 3. Vuokko


3. Hortensia palan kiinnitys:

Toista *_* kiinnittäen kukkapalat järjestyksessä

Nro 4. Orvokki

Nro 3. Vuokko

Nro 7. Pioni (2)

Nro 8. Unikko (2)


4. Hortensia palan kiinnitys:

Toista *_* kiinnittäen kukkapalat järjestyksessä

Nro 3. Vuokko

Nro 6. Lilja

Nro 9. Daalia (2)

Nro 7. Pioni (2)


5. Hortensia palan kiinnitys:

Toista *_* kiinnittäen kukkapalat järjestyksessä

Nro 8. Unikko (2)

Nro 7. Pioni

Nro 10.  Lilja (2)

Nro 11. Vuokko (2)


6. Hortensia palan kiinnitys:

Toista *_* kiinnittäen kukkapalat järjestyksessä

Nro 7. Pioni (2)

Nro 9. Daalia (2)

Nro 12.  Orvokki (2)

Nro 10. Lilja (2)Nuppuja liitos


Nuppuja liitos tehdään työskennellenpalojen kiinnitysjärjestyskuvaanmerkittyjen punaisten nuolien osoittamassa järjestyksessä. Aseta työ oikea puoli eteenpäin. 

Lanka katkaistaan jokaisen Hortensian kohdalla. Eli liitos tehdään aina jokaisen kahden palan välinen saumaosuus kerrallaan. Kaavioon liitos on merkitty vihreällä värillä. 


Liitos:

Virkkaa alimpaan kukkapalaan, mikäli ohjeessa ei ole erikseen muusta mainittu.

Aloita kerros SS eli Standing Stitch menetelmää käyttäenaloittaen Popcorn kiinnittäensilmukasta. (Katso silmukkaohje tämän ohjeenlopusta

Kaaviossa violetti nuoli = virkkaus suunta.)

PCk alimman kukkapalan kjs:aan, niin että se kiinnittyy ylimmän kukkapalan vastaavaan kjs:aanviimeisellä langanvedolla, 

2 kjs, hy p, ks kjs:aan, kjs, hy p, ks kahteen silmukkaan,

Huomioi että kaaviossa korkea X virkataan yhdistäen kaksi palaa toisiinsa kiinteällä silmukalla. Elisilmukka virkataan molempien palojen läpi. Jatka Nuppuja liitos- kaavionmukaisesti Hortensiapalaan saakka. 

Päättele langat aina kunkin sauman kiinnityksen jälkeen. Huomioi että sauman vasemmassa ulkolaidassa kaavio päättyy PCk:n

Pidä huoli, että työskentelet oikealta vasemmalle kuvan osoittamallatavalla(palojen kiinnitysjärjestys)kohdat 1-3. 

Kiinnittäessäsi saumoja 4-5 käännä peitto poikittain syliisi. Tällöin liitos tulee samaan suuntaanvaaka- japystysaumoissa. Näin saumasta tulee yhtenäisen näköinen. 


Kaavion virkkaus suunta oikealta vasemmalle. 

Klikkaa >> TÄSTÄ << avataksesi Nuppuja liitos kaavion pdf-tiedostona


Palojen kiinnitysjärjestys


Silmukkaohjeita

5 p samaan silmukkaan, vapauta koukku työstä ja jätä silmukka lepäämään. Laita koukku pylväsryhmän ensimmäisen pylvään silmukasta ylhäältä läpi. Ota koukulle lepäämässä oleva silmukka ja vedä se läpi. Ota ylemmän kukkapalan kohdalla oleva kjs koukulle, ota lanka koukulle ja vedä lanka kaikkien koukulla olevien silmukoiden läpi. Nyt PC on kiinnittynyt ylimmäiseen kukkapalaan.Oliko hurjan vaikeaa? Paljon jouduit kääntämään peittoa ympäriinsä, eikä Hortensia kukkien kiinnitys ollut ihan helppoa. Saat olla itsestäsi todella ylpeä! 

Vielä yksi ohje ja sen jälkeen Unelmien Puutarhasi on valmis. 


COPYRIGHT - Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Se on käytössäsi maksutta. Ohjetta ei saa muokata tai jakaa. Ilmaisen ohjeen jälleenmyynti kaikissa muodoissa (ohjeen kokonaisuus tai mikään yksittäinen osa) on kielletty. Valmiin tuotteen myyminen on kielletty, ellei tästä ole erikseen sovittu ohjeen suunnittelijan kanssa. Ohje on ladattavissa yksityiskäyttöön http://www.anceliga.fi ja ohjeen jakaminen muuta kautta on kielletty.

© 2018 Anne Vierimaa / Anceliga Design, all rights reserved